TRENING KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Korzyści dla uczestników:

 • Będą potrafili lepiej   dostosować swój   styl  komunikacji  do  oczekiwań rozmówcy z innego kraju     
 • Odczują obawy, emocje i potrzeby osób nierówno traktowanych
 • Nauczą się  wchodzić w interakcję z cudzoziemcami z większą otwartością i zaufaniem
 • Poprawią  efektywność  komunikacji  z obcokrajowcami  poprzez  zmianę   nastawienia  i  postawy
 • Zwiększą świadomość norm i wartości  ludzi należących do różnych kręgów etnicznych
 • Będą  bardziej  świadomie budować poprawne relacje zawodowe z osobami z różnych państw
 • Doświadczenie różnicy w traktowaniu wpłynie  na rozwój  empatii  i zrozumienia cudzoziemców 
 • Poznają  narzędzia  do dalszego samorozwoju w zakresie  komunikacji międzykulturowej
 • Zweryfikują stereotypy o innych narodowościach 
 • Poznają fazy szoku kulturowego jakie przechodzi cudzoziemiec
 • Zwiększą świadomość różnorodności sposobów oraz znaczeń w  komunikowaniu  pozawerbalnym
 • Będą lepiej rozpoznawać bariery komunikacyjne osób odmiennych kulturowo
 • Staną się wyczuleni na pozawerbalne komunikaty wysyłane przez cudzoziemca

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z elementami wykładów, co podnosi atrakcyjność zajęć, pozwala rozwijać kompetencje i ułatwia przyswojenie wiadomości
 • Słuchacze będą m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach w grupach i w grach symulacyjnych

 

W przypadku szkolenia zamkniętego/dedykowanego program może zostać jeszcze bardziej dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań po przeprowadzeniu audytu przedszkoleniowego.

1. Modne pojęcia - must know

 • Expat, repatriant, emigrant czy imigrant – kogo powitasz na lotnisku? - ćwicz. wprowadzające
 • Góra lodowa kultury oraz „Diagram cebuli”
 • Kto do kogo ma się dostosować – 2 uniwersalne zasady Richarda Gestelanda
 • Rozwijamy nasze kompetencje - Krzywa adaptacji kulturowej - ćwiczenie w grupach
 • Dylematy cudzoziemca – Strategie akulturacji Johna Berry’ego

2. Pułapki stereotypów i uprzedzeń  

 • Zegar stereotypów – ćwiczenie wprowadzające
 • Stereotypy kulturowe jako „obrazy w naszych głowach” Waltera Lippmanna
 • Czy są „kraje dla starych ludzi”? – odmienne traktowanie wieku
 • Kobieta w męskim świecie – przywilej czy przekleństwo
 • Kogo zaprosisz na Wigilię?

3. Zakodowane schematy

 • Jak wyjść poza schemat myślenia - autodiagnoza
 • Zaklęty krąg etnocentryzmu i europocentryzmu
 • Odczytujemy kody nieznanej kultury - gra symulacyjna
 • Rozwijamy nasze kompetencje - Wpływ uwarunkowań kulturowych na nasze postrzeganie rzeczywistości

4. Różnice międzykulturowe na podstawie wybranych wymiarów kultury

 • Dystans do władzy wg klasyfikacji Geerta Hofstede
 • Komunikacja pionowa i pozioma w państwach hierarchicznych i egalitarnych 
 • Zarządzanie i kultura przywództwa
 • Rozwijamy nasze kompetencje – Postawy w życiu rodzinnym, szkolnym oraz zawodowym w krajach o niskim i wysokim dystansie do władzy – ćwiczenie

5. Komunikacja werbalna – dlaczego nie możemy się zrozumieć, nawet gdy wszyscy mówimy po angielsku

 • Język bezpośredni i pośredni – trudności komunikacyjne
 • Kraje kokosu i kraje brzoskwini – do czego służy small talk
 • Komunikacja wysokiego i niskiego kontekstu 
 • Kultury ekspresyjne vs powściągliwe – dla kogo milczenie jest harmonią a nie dyskomfortem

6. Komunikacja niewerbalna… „czy te oczy mogą kłamać”?

 • Porozumiewamy się bez słów – ćwiczenie integrujące 
 • Gdy uśmiech nie oznacza radości…
 • Dystans przestrzenny wg Edward Halla oraz dystans komunikacyjny
 • Gesty i emblematy – gra wysokiego ryzyka
 • Faux pas na powitanie – wpadki nie tylko dyplomatyczne 
 • Rozwijamy nasze kompetencje – Czy możesz jechać w podróż dookoła świata? – ćwiczenie

7. Niewidzialne bariery komunikacji międzykulturowej

 • Udzielanie pozytywnego i krytycznego feedbacku
 • Kultury protransakcyjne i propartnerskie
 • Unikanie vs gotowość do konfrontacji – reklamacja nie jedno ma imię
 • Odmienny stosunek do czasu i planowania – kraje monochromatyczne a polichromatyczne  

8. Przełamujemy bariety w komunikowaniu międzykulturowym 

 • Rozwijamy nasze kompetencje – Nasz styl komunikacji w kontakcie z odmiennymi kulturami:
  ceremonialna i nieceremonialna
  hierarchiczna i egalitarną
  indywidualistyczną i kolektywistyczną
  powściągliwą i ekspresyjną
  sekwencyjną i synchroniczną - ćwiczenie w grupach z omówieniem

9. Unikanie niepewności - dlaczego „Inny” oznacza zagrożenie

 • U źródeł ksenofobii
 • Zaskakujący ranking państw szczęśliwości i spokoju
 • Polska na tle krajów świata
 • Potrzeba przewidywalności a codzienne postawy różnych społeczeństw
 • Dlaczego brak otwartości na inność jest skorelowany z biurokracją i spożyciem kofeiny

10. Zmiany postawy skutecznym narzędziem komunikacji międzykulturowej  

 • Rozwijamy nasze kompetencje poprzez doświadczanie różnic w traktowaniu
 • „Żółci i Zieloni”gra symulacyjna z omówieniem
 • Uczenie się na podstawie różnic:
  relatywizm kulturowy – wiedza
  wzajemność i interakcje – umiejętności
  otwartość na „inne” i „nieznane”– postawa
 • Empatia, decentracja, tolerancja niejednoznaczności – narzędzia do dalszego samorozwoju
Termin szkolenia
2019-10-24 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1590 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Kamila Radzyńska
Trener międzykulturowy. Jednocześnie Research & Development Manager, specjalista ds. importu i planowania. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła z wyróżnieniem filologię romańską. Stypendystka Université Jean Moulin Lyon III. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie. Trener międzykulturowy. Członek Society for Intercultural Education, Training and Research SIETAR Polska. Należy do Klubu Trenerów Biznesu w Warszawie. Wygrała konkurs wiedzy o Francji organizowany przez France Inter i Program III Polskiego Radia. Była tłumaczem w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi oraz lektorem języka francuskiego w Alliance Française przy UŁ. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w handlu zagranicznym. Posługuje się językiem francuskim, włoskim, angielskim a także w mniejszym stopniu rosyjskim i szwedzkim. Specjalizuje się w biznesowej komunikacji międzykulturowej z partnerami europejskimi (Francja, Holandia, Belgia, Włochy, Szwecja) i z azjatyckimi (Chiny, Tajwan, Hongkong, Korea Południowa, Singapur). Posiada ekspercką znajomość kultury oraz realiów biznesowych z zakresu Francji oraz Chin.