Negocjacje handlowe - taktyki, argumentowanie, przekonywanie

1. POSTAWA I NASTAWIENIE WARUNKIEM SUKCESU W NEGOCJACJACH

 • Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
 • Cechy dobrych negocjatorów
 • Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca
 • Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych
  Ćwiczenie – gra negocjacyjna: Państwa OPEC

2. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
 • Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji

Ćwiczenie – Aligatory – rola wartości w negocjacjach

 3. TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH

 • Rozpoznanie charakterystyki klienta
 • Dopasowanie stylu do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartości klienta

Ćwiczenie – określ typy klienta

4. WPROWADZENIE DO NEGOCJACJI KIEDY NEGOCJOWAĆ, A KIEDY NIE?

 • Elementy wchodzące w sferę negocjacji
 • Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • Kiedy nie należy negocjować?
 • Trudne sytuacje negocjacyjne
 • Typy negocjacji: negocjacje w sprzedaży, negocjacje cenowe – strategie obrony ceny, negocjacje zakupowe (z dostawcami), negocjacje biznesowe, negocjacje wprost, przez telefon, e-mail

Ćwiczenie – Test stylu negocjacyjnego

 5. STRATEGIA NEGOCJIACJI

 • Tworzenie strategii negocjacyjnych dostosowanych do sytuacji
 • Stanowiska a interesy
 • Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).
 • Jak być elastycznym, a nie uległym? Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? 
 • Jak radzić sobie z impasami? Budowanie porozumienia negocjacyjnego.
 • Zmiana podejścia do negocjacji, uwrażliwienie na potrzeby drugiej strony, przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego stanowiska.

Ćwiczenie – Durian n’ Toro - Gra negocjacyjna ćwicząca techniki komunikacji w negocjacjach

6. ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH

 • Podział negocjacji na twarde i miękkie
 • Jak stosować ustępstwa?
 • Oddziel ludzi od problemu: bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie; analiza transakcyjna a komunikacja w negocjacjach
 • Odkrywaj stanowiska drugiej strony; staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne kryteria; znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
 • Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych

Ćwiczenie – Wypadek na pustyni – audyt wpływu na grupę

7. PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW - ETAPY NEGOCJACJI

 • BATNA
 • role uczestników procesu negocjacji
 • analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
 • jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
 • opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
 • wybór właściwej strategii negocjacyjnej, przygotowanie planu działania i argumentowania
 • rozpoczęcie negocjacji i prezentacja ofert
 • określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
 • faza środkowa negocjacji
 • zakończenie negocjacji

Ćwiczenie: Pajączek – taktyczne przygotowanie do procesu negocjacji

9. TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE (WYWIERANIE WPŁYWU I ANTYMANIPULACJE)

Test - Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych

Zasady negocjowania:

 • Niech druga strona przedstawi swoją propozycję pierwsza
 • Żądaj więcej niż oczekujesz – stawiaj poprzeczkę możliwie wysoko
 • Zastosuj taktykę Columbo
 • Nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty
 • Najlepiej negocjować na swoim terytorium
 • Postaraj się, abyś to TY spisywał umowę
 • Czytaj umowę za każdym razem. Słowo pisane znaczy więcej
 • Koncentruj się na sprawach zasadniczych
 • Składaj gratulacje za każdym razem

Techniki negocjacyjne:

 • Wysoka / niska piłka
 • Udawanie zaskoczenia
 • Udawaj niezdecydowanego kupca/sprzedawcę
 • Stosuj technikę imadła
 • Odwołuj się do wyższej instancji
 • Zasada malejącej wartości przysługi
 • Zawsze proś o coś w zamian
 • Gorące krzesło
 • Taktyka dobry/zły glina
 • Oskubywanie /wyciskanie cytryny
 • Wycofywanie oferty
 • Tworzenie sytuacji hipotetycznej „co by było, gdyby...”
 • Pusty portfel
 • Słuszna sprawa
 • Niejasny mandat
 • Bezlitosny partner
 • Ingerencja ekspertów
 • Rosyjski front
 • Śmieszne pieniądze
 • Atak personalny
 • Nagroda w raju
 • Inne tricki negocjacyjne (czas, miejsce, skład zespołu)

Gra negocjacyjna „W otwarte karty”

10. JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości

11. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM – UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE

 • Język korzyści i język zmysłów – dobór słów i ich ważność
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji
 • Sztuka słuchania
 • Operowanie przestrzenią i gestami oraz  interpretacja mowy ciała
 • Gesty wzmacniające i sugerujące

Ćwiczenie – Postawa i gesty – warsztat mowy ciała podczas negocjacji

Film szkoleniowy – „Mowa ciała w negocjacjach”

12. PODSUMOWANIE I WDROŻENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PODCZAS SZKOLENIA

Gra negocjacyjna „Traktat pokojowy”

Konsultacja rozwiązań negocjacyjnych
Uczestnicy poszukują rozwiązań w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, formułowanych „na gorąco” na szkoleniu. Zadania negocjacyjne rozgrywane są na forum grupy (lub rejestrowane na video), a następnie grupa formułuje rekomendowany algorytm postępowania w wybranej (trudnej) sytuacji.

 
Termin szkolenia
2018-03-05 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1290 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Rafał Brodowski
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, technik sprzedaży i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, motywacji, rozwoju potencjału pracowników i menedżerów, oraz budowanie zespołów i komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem systemów motywacyjnych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademię Trenera Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Prowadził szkolenia dla bardzo wielu korporacji i spółek giełdowych, średnich przedsiębiorstw z kilkunastu branż, jak również instytucji państwowych oraz samorządowych.