Skuteczny menedżer - zarządzanie zespołem

1. Kompetencje osobowościowe menedżera

 • Co powinno wyróżniać menedżera spośród innych osób?
 • Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
 • Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich 
 • Umiejętność kierowania sobą
 • Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?
 • Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

2. Kim są moi pracownicy?

 • Co jest potrzebne, żeby skutecznie motywować pracownika?
 • Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International

Ćwiczenia praktyczne na modelu TI

3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

 • Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu
 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja
 • Co może uczynić z nas liderów?
 • Model przywództwa wg Instytutu Gallupa

4. Zadanie jako cel działania zespołu

 • Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
 • Metoda SMART-ER
 • Golden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele
 • Cele strategiczne i operacyjne
 • Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

 • Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji
 • Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?
 • Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań
 • Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie

6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej

 • Atlassian (fedex day’s) – case study
 • Metaplan na warsztat
 • Jak pracują w Google? – case study
 • Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?
 • Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE
 • Przykład Microsoft Encarta

7. Techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

 • Burza mózgów
 • Śnieżna kula
 • Drzewo decyzyjne
 • Metaplan
 • ROWE i autonomia
 • Fedex day

8. Efektywne techniki motywowania

 • 7 sekretów motywacji, dopasowanie pracownika do modelu motywacji
 • Technika SOG
 • Delegowanie zadań
 • Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona
 • Motywujący feedback i docenianie
 • Praca w kluczowych projektach
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.
 • Pokolenie X i Y. Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.
 • Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

9. Umiejętność delegowania zadań

 • Pierwszy grzech menedżerów
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania
 • Warunki skutecznego delegowania zadań
 • 7 stopni delegowania zadań
 • Przeszkody w skutecznym delegowaniu
 • Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

10. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

 • Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?
 • Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?
 • Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki
 • Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?
 • Jak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem
 • Jak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem
 • Kontrola realizacji zadań i rozliczanie
 • Badanie przyczyn niepowodzeń

11. Jak efektywnie pracować z zespołem?

 • Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
 • Różnica między grupą a zespołem
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?
Termin szkolenia
2019-09-30 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1290 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Rafał Brodowski
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, technik sprzedaży i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, motywacji, rozwoju potencjału pracowników i menedżerów, oraz budowanie zespołów i komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem systemów motywacyjnych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademię Trenera Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Prowadził szkolenia dla bardzo wielu korporacji i spółek giełdowych, średnich przedsiębiorstw z kilkunastu branż, jak również instytucji państwowych oraz samorządowych.