Jak skutecznie motywować zespół. Nowoczesne techniki i sposoby motywacji

Od ponad 50 lat klasycy zarządzania przekonują, że profesjonalni menedżerowie muszą być kimś więcej niż wykwalifikowanymi w swoim fachu ekspertami. Zdolność uważnego słuchania, zadawania pytań poszerzających perspektywę oraz umiejętne motywowanie zespołu składają się na tę kompetencję, dzięki której stają się oni liderami. Droga wiodąca od codziennego administrowania do bycia inspiratorem i projektantem jutra, wiedzie przez zainteresowanie drugim człowiekiem, wrażliwość na jego potrzeby i zdolność dostrzegania ukrytego w nim potencjału. Skuteczny lider potrafi słuchać, rozmawiać i na bazie tak zdobytej wiedzy, wprowadzać efektywne techniki budowania i motywowania swojego zespołu. Zespół pozbawiony motywacji – bazującej na właściwie zarysowanych celach i szacunku – staje się grupą osób luźno powiązanych tą samą przestrzenią i nazwą organizacji.

Korzyści i rozwój umiejętności:

 • Poznanie fundamentalnych zasad efektywnej, zdrowej komunikacji
 • Praktyczne wykorzystanie komunikacyjnego stylu zarządzania inspirowanego podejściem human relations
 • Sprawdzone techniki motywowania zespołu
 • Efektywne budowanie zespołu, integrowanie wokół wspólnych celów i stymulowania wewnętrznej motywacji pracowników
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Swobodne posługiwanie się podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi i motywującymi
 • Umiejętność realizacji procesów rozwojowych w oparciu o elementarne modele psychologii motywacji

Moduł I. Ze stadionu sportowego na Wall Street

 • Między psychologią, biznesem i sportem. Definicja i miejsce motywacji w rozwoju pracownika i menedżera
 • Podróż do wnętrza. Psychologiczne uwarunkowania motywacji i jej typy
 • Kto jest kim. Trener, doradca, coach, facylitator, lider
 • Boisko w mózgu. Koncepcja wewnętrznej gry
 • Ja i ty. Relacja oparta na partnerstwie

Moduł II. Od administratora do motywatora. Współczesny lider

 • Kim jestem? Tożsamość lidera
 • Wszystkie oczy w jeden punkt. Oczekiwania, presja i dostosowanie
 • Twardy jak skała. Stereotypy i zniekształcenia w kształtowaniu roli menedżera
 • Proszę na słówko. Rozmowa jako główne narzędzie stymulowania motywacji
 • Homo sapiens = homo compatiens? Bezcenna wartość empatii

Moduł III. Dwoje uszu i jedne usta. Zdrowa komunikacja

 • Siła drzemie w prostocie. Sztuka zadawania pytań rozwojowych
 • Dlaczego nie „dlaczego”? O słowach blokujących komunikację
 • W pięknych okolicznościach… języka. Moc okolicznika
 • Słuch absolutny. Trzy poziomy słuchania
 • Nadano do adresata. Skuteczna informacja zwrotna i ocena 360 stopni

Moduł IV. Zmiana, czyli wzrost. Podstawowe modele pobudzania efektywności

 • W drodze do portu. Transakcyjny i transformacyjny cel zespołu
 • 3xCO. Budowanie celu w pigułce
 • Cel – pal! Model GROW w praktyce
 • Bystry jak potok. Model SMART jako narzędzie badania celów
 • Wścibska sąsiadka czy troskliwy przyjaciel? Pytania w procesie zmiany
 • Wyjątek przeczy regule. Poszukiwanie pozytywnych odstępstw

Moduł V. Więcej niż suma części. Nowe sposoby motywacji

 • Pobudzanie motywacji przez współkreowanie celów
 • Statyści i aktorzy. Test nieświadomych ról zespołowych
 • 2+2=5? O efekcie synergii i motywacji zespołowej
 • Pod piramidami. Teoria X i Y w budowaniu relacji grupowych
 • Patrząc w słońce. Przeformułowanie i zmiana perspektywy

Moduł VI. W poszukiwaniu przeoczonego. Motywacja bazująca na zasobach

 • Ukryte skarby. Genogram zasobów grupowych
 • Jak tutaj dotarłeś? Skalowanie osiągnięć
 • Nic nie jest oczywiste. Metafory, przypowieści i narracje budujące zespół
 • Kręgi na wodzie. Proces motywacji w panoramie codziennych działań
 • Skrzynka z narzędziami. Podręczne techniki pracy rozwojowej
Termin szkolenia
2018-03-13 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1290 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Dr Adam Zemełka
Dyplomowany specjalista coachingu psychologicznego, adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Absolwent Akademii Biznesu (UAM), akredytowanego kursu coachingu International Coach Federation (ICF), szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (I stopień) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (stopień zaawansowany). Autor publikacji z zakresu rozwoju osobistego i psychologii społecznej, poświęconej koncepcjom wywierania wpływu.
Współtwórca innowacyjnego projektu autoterapii on-line (www.autoterapia.eu) opartej na racjonalno-emotywnej terapii zachowań dra Alberta Ellisa. Występuje gościnnie jako ekspert psychologiczny w reportażach i programach społecznych Telewizji Polskiej. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu.
Członek International Society for Coaching Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Właściciel Pracowni Coachingu i Psychoedukacji w Poznaniu. Prelegent na konferencjach i konsultant.