Sprzedaż produktów/usług o wysokich wartościach jednostkowych kontraktów

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA I CELE:

 • 80% szkolenia to warsztaty i ćwiczenia
 • Symulacje z podziałem na role
 • Studium przypadków
 • Demonstracje prowadzącego i przykłady negatywne
 • Scenki i ćwiczenia handlowe

Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy:

 • Poznają najlepsze techniki rozmów handlowych w sprzedaży o wysokich i średnich wartościach jednostkowych kontraktów (oparte są na realnych badaniach efektywności handlowej)
 • Będą efektywniej sprzedawać dzięki wykorzystaniu strategii: SPIN, HCS, CCS
 • Dowiedzą się, jak zarządzać procesem sprzedaży i finalizować kontrakty o dużej i średniej skali finansowej
 • Przećwiczą praktycznie techniki prezentacji handlowych oraz poznają style zachowań klientów
 • Przećwiczą techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów (w tym cenowymi),
 • Przećwiczą na praktycznych przykładach kontakt z trudnymi zachowaniami klientów w modelu DISC

PROGRAM SZKOLENIA

1. Motywacja! Podstawa efektywności handlowca

 • Kim ja jestem i po co tu pracuję? – drzewo problemów w sprzedaży produktów/usług.
 • Ja – proaktywny gracz – rzecz o nastawieniu do siebie w roli sprzedawcy.
 • Motywatory i demotywatory – czyli sztuka lawirowania.
 • Kiedy zaczyna się prawdziwa sprzedaż? Doświadczenia uczestników szkolenia.
 • Jak reagować na odpowiedzi klienta typu: „nie chcę”, „już mam”, „do widzenia”, „proszę tu więcej nie dzwonić”?
 • Analiza kluczowych działań w sprzedaży, które przynoszą efekty handlowe,
 • Co jest najważniejsze w procesie sprzedaży - zasada 60/20/20

Ćwiczenia: "Drzewo sprzedaży" i „Tydzień pracy handlowca”.

2. Jak wygląda świat „świadomych klientów” w naszej branży?

 • Proces decyzyjny klienta.
 • Kiedy jest za późno na sprzedaż – czyli oddech konkurencji na ramieniu.
 • Etapy procesu sprzedaży usług i najważniejsze techniki na każdym etapie, proaktywna rola handlowca.
 • Modele HCS i CCS:  Identyfikacja > Kwalifikacja > Uzasadnianie > Oferta > Zamknięcie > Dostarczenie.
 • Ścieżka kosztów, ścieżka zysków – budowanie wartości oferty wysokofinansowej dla klienta.
 • Co jest ważniejsze – potrzeba klienta czy jego motywacja?
 • Stworzenie MMK (Mapy Motywacji Klientów) w oparciu o 4 perspektywy zakupowe.

Prezentacja modeli HCS i CCS
Wypracowanie schematu perspektyw zakupowych klienta (MMK) - warsztat praktyczny dla specyfiki sprzedaży w branży uczestników szkolenia.

3. Sprzedaż to: RELACJA, KONSEKWENCJA I UCZENIE KLIENTA – otwieranie rozmów handlowych

 • Elementy prospectingu – etap pierwszy: identyfikacja.
 • Zbieranie informacji z rynku.
 • Budowanie pierwszego pozytywnego wrażenia.
 • Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej w sprzedaży: narzędzia budowania kontaktu, bariery i pomosty komunikacyjne.
 • Pięć kardynalnych błędów w proaktywnym procesie handlowym.
 • Otwieranie rozmów handlowych i technika kontraktowania.

Ćwiczenie technik rozpoczynania rozmowy z klientem, wstępnej prezentacji korzyści i uzyskiwania zgody na wywiad – przechodzenie do etapu Kwalifikacja
Ćwiczenie „Zielona/Czerwona kartka”

4. Strategie sprzedaży o wysokiej i średniej wartości kontraktów – SPIN

 • Siła pytań w sprzedaży, czyli badanie potrzeb i początek budowania zaangażowania klienta,.
 • Potrzeby jawne i ukryte, uświadomione i nieuświadomione.
 • Czym jest sprzedaż doradcza (konsultacyjna) i jak ją stosować?
 • Struktura rozmowy handlowej SPIN Selling: otwarcie rozmowy, pytania: sytuacyjne, problemowe, implikacyjne, naprowadzające.
 • Pozwól klientowi mówić. Jak sterować pytaniami w kierunku naszej oferty?
 • Ustalenie timingu działań.
 • Podsumowanie oczekiwań klienta. Uzasadnienie i przedstawienie oferty.

Praktyczny warsztat tworzenia dobrych pytań
Stworzenie katalogu SPIN na bazie MMK
Ćwiczenie badania wartości zakupowych klienta na bazie przygotowanych scenariuszy.  

5. Rodzaje klientów, czyli z kim mamy do czynienia?

 • Rodzaje rozmówców, rodzaje klientów – doświadczenia uczestników szkoleniai
 • Lwy, kobry, ślimaki i inne stworzenia.
 • Typologia klienta
 • Elementy analizy transakcyjnej w sprzedaży – jak pracować z klientami według programów sterujących?

Ćwiczenie: „Wytwórnia filmowa”, typy klienta na podstawie modelu DISC.

6. Prezentacje w sprzedaży wysokowartościowych produktów

 • Narzędzia efektywnej argumentacji.
 • Model C-Z-K czy model S-E-L-L (Show, Explain, Lead, Let).
 • Jak ułożyć profesjonalną prezentację korzyści w ofercie?
 • Próbne zamknięcia – przygotowanie klienta do podjęcia decyzji.
 • Proaktywne działania po wysłaniu oferty.
 • Warsztat praktyczny – prezentacje uczestników szkolenia w modelu S-E-L-L

Ćwiczenie modelu S-E-L-L

7. Obiekcje – bariera, czy szansa na finalizację?

 • Poznaj najgłupsze pytanie handlowców na świecie i zostaw je konkurencji.
 • Zastrzeżenia jako wyzwania.
 • Zwroty konfliktogenne, nieświadome wywoływanie obiekcji i zwroty budujące porozumienie.
 • Sprawdź czy klient nie kłamie – prosta technika badawcza – test prawdomówności klienta.
 • Warsztat praktyczny – technika PIW-O – ćwiczenie pracy z różnymi obiekcjami klientów.

Ćwiczenie techniki PIW-O w radzeniu sobie z najczęstszymi obiekcjami klientów, w tym cenowymi.

8. Elementy negocjacji w domykaniu kontraktów o wysokiej wartości kontraktów

 • Jakie techniki negocjacyjne warto zastosować w negocjacjach o dużej i średniej wartości kontraktów?
 • Omówienie kilku efektywnych technik negocjacyjnych na praktycznych przykładach.
 • Pytania i argumentacja w negocjacjach, kolejność mocy argumentów.
 • Jak odpowiadać na argumenty klienta?

Case study – Sieć ESTERA
Gra negocjacyjna „W otwarte karty” - praktyczna nauka stosowania różnych technik negocjacyjnych oraz obrony przed manipulacją.

9. Domykanie kontraktów, czyli w zasadzie to już formalność po tym co już potrafimy

 • Na którym etapie sprzedaży klienci podejmują decyzję?
 • Znaczenie proaktywności w „pilnowaniu” klienta,
 • Technika kontraktowania. Uzyskanie zobowiązania.
 • 7 technik domykania kontraktów.
 • Niech klient sam sobie zamknie sprzedaż.

10. Praktyczny case study i gra szkoleniowa „Poligon handlowy”

Uczestnicy szkolenia na bazie przygotowanego scenariusza (profilu konkretnej firmy-klienta) odbywają, po przygotowaniu, z przedstawicielami klienta 2 spotkania: pierwsze dotyczy weryfikacji (ustalenia) potrzeb klienta, drugie to prezentacja rozwiązania. Przedstawiciele klienta otrzymują konkretne potrzeby „do odkrycia” i częściowo tworzą je sami. Warsztat tworzy zbliżoną do realnej sytuacje rynkową, gdzie konkurują ze sobą 2 lub 3 firmy. Na końcu przedstawiciele klientów wybierają firmę, która wygrała zlecenie i udzielają informacji zwrotnej, uzasadniając wybór. Całość może być nagrywana kamerą video z odtworzeniem i analizą błędów i wskazaniem szans do wykorzystania.

 

Termin szkolenia
2018-04-04 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1290 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Rafał Brodowski
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, technik sprzedaży i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, motywacji, rozwoju potencjału pracowników i menedżerów, oraz budowanie zespołów i komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem systemów motywacyjnych. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademię Trenera Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Prowadził szkolenia dla bardzo wielu korporacji i spółek giełdowych, średnich przedsiębiorstw z kilkunastu branż, jak również instytucji państwowych oraz samorządowych.