Merchandising - organizacja powierzchni sklepu

Cel biznesowy

Celem usługi szkoleniowej jest osiągniecie wysokiego poziomu konkurencyjności na rynku poprzez: podniesienie efektywności działań w zakresie merchandisingu, poznanie nowoczesnych narzędzi analizy i weryfikacji skuteczności działań merchandisingowych, nabycia umiejętności właściwego projektowania i wykorzystania potencjału punktu handlowego oraz pozycjonowania produktu producenta w zależności od rodzaju miejsca sprzedaży. 

Cel edukacyjny

Celem usługi szkoleniowej jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby uczestniczące w szkoleniu  w zakresie: własnego rozwoju kompetencji zrozumienia mechanizmów merchandisingowych w punkcie sprzedaży, procesu projektowania sklepu i planogramów, zasad psychologii zachowań konsumenckich oraz właściwe wykorzystanie zasad merchandisingowych do pozycjonowania produktu.

Efekt usługi (efekt kształcenia)

W obszarze postawy: właściwe podejście do zasad merchandisingu jako narzędzia zwiększającego komfort zakupu przez klientów, odpowiednie wykorzystanie własnej wiedzy merchandisingowej do wydobycia potencjału punktu handlowego oraz produktów producenta.

W obszarze umiejętności: samodzielnie projektowanie powierzchni handlowych uwzględniając różne branże i formaty punktów handlowych, umiejętność zaplanowania planogramów w zależności od rodzaju asortymentu i miejsca sprzedaży. Wyróżnianie produktu producenta w celu osiągniecia właściwiej widoczności dla klienta. 

W obszarze wiedzy: poznanie zasad merchandisingowych w organizacji powierzchni sklepu oraz ekspozycji produktów w punkcie sprzedaży, poznanie zasad psychologii zachowań konsumenckich, poznanie narzędzi analizy i badań merchandisingowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ćwiczenie wprowadzające - OBIEKCJE MERCHANDISINGOWE

2. Przedstawienie elementów marketingu w odniesieniu do punktu handlowego

 • Wprowadzenie do marketingu  
 • Marketing mix według Kotlera (6P’s) - Przedstawienie stosowanych strategii w odniesieniu do: Produktu, Ceny, Miejsca, Promocji, Procesu i Personelu.
 • Motywy zakupowe klientów i ich znaczenie dla pozycjonowania produktu w punkcie sprzedaży.

Ćwiczenie – MAKIETA MERCHANDISINGOWA – zadanie w grupach opisujące elementy marketingu mix w połączeniu z motywami zakupowymi klientów.

3. Merchandising ZASADY ORGANIZACJI POWIERZCHNI SKLEPU  

 • Merchandising – czym jest?
 • Na czym polega efektywne zarządzanie dodatkowymi ekspozycjami w sklepie
 • Omówienie 15 Zasad Organizacji Powierzchni sklepu (5 zasad odnośnie Kategoryzacji, 5 zasad omawiających Stref Sklepu, 5 zasad Organizacji Ruchu Klienta w sklepie) – praktyczne przykłady (zdjęcia i firmy) i rozwiązania z rynku różnych branż.
 • Film instruktażowy –Organizacja przestrzeni sprzedażowej

https://youtu.be/Gl7LJpHu_a4  (film Romana Szymczaka obecny na Youtube)

Ćwiczenie MAKIETA (zastosowanie makiet magnetycznych do przedstawienia organizacji powierzchni sklepu uwzględniając rozkład regałów, kategoryzacje produktów oraz miejsc umiejscowienia promocji i dodatkowych ekspozycji itp.) omówienie dobrych rozwiązań i zaproponowanych pomysłów – praktyczne rozwiązania – Kluczowy punkt szkolenia

 • Praktyczne o różnym układzie i różnych wielkościach powierzchni sprzedaży
 • Omówienie zaprojektowanych rozwiązań dla sklepów samoobsługowych i zza lady.
 • Prezentacja nowatorskich pomysłów

4. Merchandising – BUDOWANIE KATEGORII ASORTYMENTOWEJ w regale - layout kategorii

 • Zasady budowania kategorii i regału piwnego (10 Technik Ekspozycji Towarów)
 • Zwiększenie rentowności przez odpowiedni layout kategorii – przykłady
 • Wyróżnienie produktów w zależności o rodzaju regału i miejsca w sklepie

Ćwiczenie – ułożenie kategorii asortymentowej na podstawie założeń– kategoria podzielona zostanie na rodziny i podrodziny asortymentowe.

5. Jak przekonać personel do zastosowania praktycznych nowych rozwiązań merchandisingowych w sklepie?

 • ĆWICZENIE FOTOGRAFIA SKLEPU – PIERWSZE CZYTANIE – na podstawie rzeczywistego zdjęcia z sklepu uczestnicy muszą ocenić i zaproponować zmiany rozmawiając o nich z właścicielem i pracownikami sklepu. 
 • Dlaczego to jest konieczne – przewaga na rynku
 • Jakie korzyści odniesie klient po właściwym ustawieniu kategorii i dodatkowych ekspozycji
 • Które zasady – techniki są niezbędne – na co zwrócić szczególną uwagę

6. Identyfikacja kluczowych elementów sklepu

 • Zebranie najlepszych praktyk i spisanie „checklisty”
Termin szkolenia
2019-11-05 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1750 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@kfk.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Roman Szymczak
Trener Biznesu / Ekspert Trade Marketingu Ukończył Zarządzanie i Marketing UMCS w Lubinie oraz studia MBA University of Illinois. Laureat prestiżowej nagrody konkursu Trener Sprzedaży 2015 Polish NationalSales Awards. Piastował stanowiska managera w takich firmach jak: Makro Cash & Carry, Tradis, Kaufland. Zdobywał rynki krajowe i międzynarodowe jako Commercial Director w holenderskiej firmie zajmującej się dystrybucją narzędzi BEAST Global Tool Company. Jako Prezes Zarządu zarządzał siecią sklepów detalu własnego i franczyzowego jednej z wiodących w Polsce spółek w branży FMCG – GK Specjał. Od wielu lat jest trenerem biznesu i ekspertem z zakresu trade marketingu detalicznego: zarządzania kategorią, strategiami cenowymi, merchandisingiem, skutecznymi promocjami detalicznymi. Jego firma prowadzi zaawansowane projekty doradcze i szkoleniowe dla ponad 100 firm z różnych branż: fmcg, farmacja, diy, nowe technologie, usługi, finanse, produkcja itp. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prelegent w wielu konferencjach branżowych. Ekspert platformy edukacyjnej dla małego i średniego biznesu firmy Samsung. Współpracuje z firmą badawczą Business Point Sp. z o.o. w zakresie badań rynkowych i realizacji zaawansowanych projektów rozwojowych dla firm branży farmacji. Autor książki „Merchandising w Aptece”.